Flora of Ecuador: Pleurothallis : 1-24 | 25-48 | 49-72 | 73-77
Updated: Tuesday, July 26, 2005

pleurothallis_mindo_1987 p._imperialis p._nossax_(26) p._ruberrima pleurothallis_23 p._ruscifolia
Pleurothallis sp.
 Mindo
Pleurothallis imperialis
 Los Cedros Biological Reserve
Pleurothallis nossax
 Los Cedros Biological Reserve
Pleurothallis ruberrima
 Los Cedros Biological Reserve
Pleurothallis ruberrima
 Los Cedros Biological Reserve
Pleurothallis ruscifolia
 Los Cedros Biological Reserve
pleuro pleurothallis_sclerophylla1 dscn6186 dscn6188 pleurothallis_hanging_red dscn3888
Pleurothallis Sclerophylla
 Ilalo
Pleurothallis sclerophylla
 Ilalo
Pleurothallis sp.
 Lloa
Pleurothallis sp.
 Lloa
Pleurothallis sp.
 Mindo
Pleurothallis sp.
 Mindo Biological Station
dscn3889 dscn0694 dscn0817 dscn0813 pleurothallis_sp. dscn6235
Pleurothallis sp.
 Mindo Biological Station
Pleurothallis sp.
 Yanayacu Research Station
Pleurothallis sp.
 Yanayacu Research Station
Pleurothallis sp.
 Yanayacu Research Station
Pleurothallis sp.
 Palora
Pleurothallis sp.
 Lloa
dscn6326 dscn6327 pleurothallis_yellow_mindo_ dscn0708 pleurothallis_small_yellow pleurothallis_km_20_puyo-te
Pleurothallis sp.
 Mindo Loma
Pleurothallis sp.
 Mindo Loma
Pleurothallis sp.
 Mindo
Pleurothallis sp.
 Yanayacu Research Station
Pleurothallis sp.
 Mindo
Pleurothallis sp.
 Puyo